Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Musikklærer'n

Eldar Skjørten & Åshild Hagen

www.musikkpedagogikk.no

Hva skjer når en nokså nyutdannet musikklærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde? Vi deler både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig. Av og til får vi med oss spennende gjester. Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdigutdannet våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer sid

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS