Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Store spørsmål med Markus Kvavik

Markus Kvavik, Host by: WLG Media

markuskvavik.com

Hensikten med podcasten «Store spørsmål» er ikke først og fremst å fortelle folk hva de skal tenke og tro, men å starte tankeprosesser, refleksjoner og gode samtaler blant unge mennesker. Vi ønsker også å belyse den kristne troen på en forståelig og interessant måte for de som ikke tror på Jesus. Følg med podcasten: markuskvavik.com/podcast @markuskvavik Levert av WLG Media

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS