Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

AAA Landje

Jan-Willem Navis, Anja Otto, Roy van Veen

aaalandje.nl

Als podcast toch wel het lachertje van de Nederlandse politiek: de top Den Haag luistert niet alleen naar vragen en zorgen uit 'de provincie', maar gaat er meteen mee aan de slag. Moeilijke kwesties uitgelegd in begrijpelijke taal, in plaats van andersom. Geen actieve herinneringen, maar tekst en uitleg en een publiek toegankelijk luisterarchief. Wie zíjn die grappenmakers?Zoek zelf ook verbinding: beveel AAAlandje.nl eens aan, bij mensen die geen zin hebben in altijd politiek. En altijd bij de

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS