Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

SPATIE Podcast

RE:LINK www.relink-zwolle.nl

Een podcast over zingeving en de grote vragen van het leven. Gesprekken die verder ingaan op thema's uit het magazine SPATIE, dat is gemaakt door en voor studenten. Daarnaast komen actuele religieuze en filosofische onderwerpen aan bod. Samen met uiteenlopende gasten gaan we in gesprek: 'wat maakt leven zinvol?' Gemaakt door journalist Daphne Oudman en de Zwolse studentenpastor Martin Jans.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS