Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Cafe Akcja

akcjademokracja

akcjademokracja.pl

Podcast Akcji Demokracji - ruchu obywatelskiego, który działa na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, ochrony klimatu i demokracji. Rozmawiamy o rzeczach ważnych z inspirującymi aktywistkami i aktywistami, ekspertami, czasem politykami.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS