Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Bayer Agro Podd

Bayer AB

www.cropscience.bayer.se

Podden för dig inom lantbruksbranschen som vill lära dig mer om viktiga ämnen inom det svenska lantbruket. Fokus ligger på olika utmaningar inom växtskyddsområdet men även på helhetstänket som är viktigt att ha med i sin växtodling. I vår podd möter vi personer som delar med sig av sin expertis och erfarenhet. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS