Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

BBC Radio Cymru

www.bbc.co.uk

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS