Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Heilige Grond

PThU & TUKampen | Utrecht

heiligegrond.buzzsprout.com

Dit is Heilige Grond. De theologische podcast die stilstaat bij de grond onder je voeten. Bij het heilige én het alledaagse. Bij brandende kwesties. Bij God die spreekt. Kom binnen, trek je schoenen even uit. Heilige Grond is een podcast van de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS