Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

eLearning Robię - Peszko & Szumiński

Piotr Peszko & Michał Szumiński

www.elearningrobie.pl

Rozmawiamy, analizujemy, sprawdzamy, kwestionujemy, podważamy, testujemy i zadajemy niewygodne pytania. Jeśli dodać lata naszej pracy w branży to możemy już legalnie robić wiele rzeczy, chociaż jeszcze kandydować na prezydenta, ale to już niedługo.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS