Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Sprekende Letteren | De Gids

De Gids

www.de-gids.nl

Sprekende Letteren is een podcast van literair tijdschrift De Gids. In elke aflevering hoor je een verhaal, essay of poëzie uit De Gids, voorgedragen door de schrijver zelf. | Presentatie en montage: Selin Kuscu. Muziek: Niels Koopmans. | Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS