Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

WRR Vogelvlucht

WRR

www.wrr.nl

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert regering en parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS