Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Jesus er Konge

Lars Dorland

www.facebook.com

Han sitter ved Guds høyre hånd og er Herre over alle? Hva betyr det? Hvordan endrer det alt og hva betyr det for verden og dens fremtid? Bli med Pr Lars Dorland, mens han utforsker bibelske tekster og prøver å skjønne hva de egentlig mente med "de gode nyheter" den gang for nesten to tusen år siden!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS