Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

BB FM rádio - rozhovory

BB FM rádio

www.bbfm.sk

Do štúdia banskobystrického lokálneho BB FM rádia prichádzajú vždy v Popoludní s BB FM zaujímaví hostia, s ktorými sa rozprávajú moderátori rádia v rozhovoroch. Tie si môžete vypočuť aj vo forme podcastu.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS