Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Podkasty Dwutygodnika

Podkasty Dwutygodnika

www.dwutygodnik.com

Podkasty magazynu kulturalnego Dwutygodnik.com. DELFIN W MALINACH - podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. DUŻA TA SZAFA - w podkastowym serialu opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Prowadzą Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS