Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Podkasty Dwutygodnika

Podkasty Dwutygodnika

www.dwutygodnik.com

Podkasty magazynu kulturalnego Dwutygodnik.com. PODKAST DWUTYGODNIKA – podkast z rozmowami inspirowanymi tekstami z magazynu. Co dwa tygodnie gościniami i gośćmi Barbary Klickiej będą autorki i autorzy dwutygodnikowych tekstów, twórcy i twóczynie, te z osób zajmujących się kulturą, które lubią też o niej rozmawiać. DELFIN W MALINACH - podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co wi

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS