Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Channel 4 podcast

Channel 4

channel4podcast.com

Този подкаст е за младите и мислещи хора в България и се създава от изцяло младежки екип. Ще чуете различни епизоди, дискусионни, интервюта с гости, репортажни или просто разговори по различни теми, свързани с активизма, гражданското участие, критичното мислене и ролята на младите хора в обществото. Ще си говорим и за възможностите, които стоят пред всеки един от нас за реална роля в промяната на България. Канал 4 се реализира с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS