Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Wake-Up Calls med Sven-Alex Trygg

Sven-Alex Trygg

www.skoogla.nu

För och med Uppvaknande Män.Denna podcast riktar sig främst till män som gått igenom, eller upplever tecken på, ett Uppvaknande: Livskris, meningslöshet, en djup känsla av ensamhet, vilsenhet, utbrändhet, utmattningssyndrom och andra psykiska och kroppsliga uttryck. Upplever du som man något av ovanstående, och kanske skäms för det, vill jag att du skall veta att allt är som det ska! (Förutom skammen förstås, den kan du släppa direkt.) Du är inte ensam utan är del av en växande grupp med äkta mä

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS