Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxi

epercento

anchor.fm

Zámer: priblížiť poslucháčom zákony jednoduchšou rečou, vysvetliť ich obsah a v rámci rozhovoru s odborníkmi poukázať na reálnu prax a povinnosti z nich vyplývajúce. Cieľová skupina: daňoví poradcovia, audítori, špecialisti v mzdovej oblasti, ale aj bežní malí a strední podnikatelia. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS