Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Snakk om jobb!

Lisa Wade

www.lisawade.no

Hvordan kan du få jobben gjort, når det er så mye som forstyrrer? Hva bør du gjøre hvis du får en varslingssak i fanget? Og hvorfor er det så vanskelig å være leder? Alt dette får du svar på i Snakk om jobb!- en podkast for deg som er opptatt av alt som skjer, burde skje eller absolutt ikke må foregå på jobben. Lisa Wade er bedriftsrådgiver og har skrevet flere bøker om arbeidslivet

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS