Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

PozaKodem Podcast

Czarek PozaKodem

pozakodem.pl

Rozmawiamy o świecie IT - z różnych perspektyw - często o tematach poza kodem.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS