Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Да си поговорим за...

България на младите

"Да си поговорим за..." е подкастът на България на младите, в който можете да чуете коментари по актуални обществени, политически, икономически и културни теми от утвърдени специалисти както и от нашите членове.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS